Politica de calitate și politica privind mediul, sănătatea și securitatea la locul de muncă

Quality Policy Oct 2022

Politica de asigurare a calității

Angelini Pharma se angajează să garanteze produse sigure și eficiente, precum și servicii excelente, cu obiectivul de a asigura satisfacția maximă a clienților și a părților interesate în deplină conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Toate activitățile pentru produsele comercializate legate de cercetare și dezvoltare, dezvoltarea afacerilor, producția în fabricile noastre și furnizorii calificați, producătorul de dispozitive medicale, marketing, distribuție, logistică, asistență post-comercializare și vigilență, sunt inspirate din Politica de asigurare a calității constând din următoarele principii:

1. FOCUS CLIENT

Angelini Pharma se angajează să înțeleagă și să satisfacă așteptările clienților, în conformitate cu cerințele pieței, legislațiile teritoriale din țările în care își desfășoară activitatea Angelini Pharma și toate părțile implicate în procesele sale de afaceri.

2. ABORDARE IN FUNCȚIE DE PROCES ȘI BAZATĂ PE GESTIONAREA RISCURILOR

Angelini Pharma își identifică principalele procese și se angajează să le îmbunătățească în mod constant prin următorii parametri:

 • Definirea obiectivelor și monitorizarea și controlul rezultatelor;
 • Definirea responsabilităților și resurselor;
 • Identificarea, evaluarea și diminuarea riscurilor;
 • Definirea oportunității.

3. LEADERSHIP

Angelini Pharma se angajează să aibă un sistem de calitate eficient, asigurându-se că toate resursele necesare sunt disponibile și obiectivele planificate sunt aliniate cu contextul și direcția strategică a companiei.

Angelini Pharma se angajează să împărtășească politica sa de calitate cu toți angajații și părțile interesate și să o revizuiască în mod regulat, în conformitate cu scopurile și contextul în care Angelini Pharma își dezvoltă, produce și distribuie produsele.

4. IMPLICAREA ANGAJATILOR ȘI A PĂRȚILOR INTERESATE

Angelini Pharma consideră implicarea angajaților și a părților interesate ca fiind un factor strategic principal. Pentru a atinge acest obiectiv, Angelini Pharma implementează programe de instruire pentru toți angajații săi pentru ca aceștia să își dezvolte și să își consolideze abilitățile.

 În același timp, Angelini Pharma le subliniază neîncetat tuturor angajaților importanța și valoarea calității în munca, cerând-le să rămână concentrați pe identificarea oricărei zone de îmbunătățire legata de performanța muncii, fiind totuși inspirați de proactivitate, responsabilitate și implicare.

Angelini Pharma colaborează cu furnizori, clienți și alte părți interesate pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor și serviciilor sale.

5. ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

Angelini Pharma are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a performanței Sistemului său de Calitate, urmând următoarele obiective:

 • Siguranță maximă pentru pacienți și utilizatori;
 • Respectarea deplină a standardelor de calitate în toate sectoarele și piețele în care își desfășoară activitatea compania, începând cu faza de cercetare și dezvoltare;
 • Reducerea progresivă a defectelor produselor fabricate în fabricile proprii și de către furnizori;
 • Creșterea satisfacției clienților printr-o reducere continuă a reclamațiilor și un serviciu din ce în ce mai eficient;
 • Implementarea planurilor de îmbunătățire a calității și a programelor de reducere a riscurilor legate de procesele critice de afaceri;
 • Reducerea sistematică a costurilor de non-calitate.

Aceste obiective și rezultatele acestora sunt revizuite periodic pentru a se asigura relevanța și compatibilitatea lor cu contextul și interesele strategice ale companiei.

Quality Policy

Politica noastră privind mediul, sănătatea și securitatea la locul de muncă (EHS)

Echipa de conducere a Angelini, în conformitate cu viziunea, misiunea companiei și modelul de organizare, management și control al companiei în conformitate cu propriul Cod etic, stabilește politica sa de mediu, sănătate și securitate în muncă (EHS), cu referire la activitățile de cercetare și dezvoltare, industrializare, producție și achiziție de produse fabricate de terți, marketing, logistică și distribuție, tipic activității sale și produsele introduse pe piață și se angajează să o pună în aplicare și să o actualizeze astfel încât să fie întotdeauna adecvat naturii, dimensiunii și impactului activităților sale, cu scopul de a îmbunătăți continuu performanța în materie de mediu, sănătate și securitate la locul de muncă. Se angajează să o difuzeze la toate nivelurile organizației și să o pună la dispoziția părților interesate. Prin prezenta politică EHS, Angelini trasează liniile directoare, își afirmă propriile principii definite ca angajamente și își stabilește propriile obiective pentru a obține rezultatele așteptate de la sistemul de management. Implementarea concretă a acestei Politici este susținută de întreaga organizație.

PRINCIPIILE NOASTRE EHS

 • Dorim ca sănătatea, siguranța și bunăstarea să fie întotdeauna garantate tuturor persoanelor din organizație și părților interesate.
 • Dorim să urmărim protecția mediului și protecția sănătății și siguranței la locul de muncă și, din acest motiv, acțiunile și inițiativele noastre vizează eliminarea pericolelor, reducerea riscurilor și limitarea oricăror consecințe pentru oameni, pentru mediu și pentru proprietăți.
 • Dorim să ne desfășurăm activitatea în deplină conformitate cu cerințele de reglementare privind calitatea, mediul, sănătatea și siguranța la locul de muncă, menținând întotdeauna o relație de maximă colaborare și transparență cu lucrătorii, cu autoritățile publice, cu comunitatea externă și cu oricine ar putea avea influență asupra sistemului de management al mediului, sănătății și securității.
 • Ne angajăm, prin intermediul Organizației, să implementăm resurse adecvate cu roluri și responsabilități clare și bine definite și ne angajăm să oferim tuturor angajaților abilitățile adecvate pentru a ne putea atinge obiectivele de protecție a sănătății, siguranței lucrătorilor și mediului.
 • Considerăm că subiectul sănătății și securității la locul de muncă și protecția mediului trebuie dezvoltat la toate nivelurile Organizației, deoarece calitatea produselor noastre, protecția mediului, protecția sănătății și a siguranței la locul de muncă este rezultatul fiabilității proceselor, deciziilor și activității fiecăruia dintre noi.
 • Lucrăm pentru excelența proceselor, produselor și serviciilor noastre, ținând întotdeauna seama în cea mai mare măsură de sănătatea și siguranța lucrătorilor și de durabilitatea ecologică a activităților și produselor introduse pe piață.
 • Ne angajăm, prin stabilirea unor obiective de îmbunătățire continuă pe termen lung și a unor obiective specifice, să implementăm programe concrete de îmbunătățire a condițiilor de sănătate și siguranță ale lucrătorilor noștri, a protecției mediului și a aspectelor semnificative de mediu legate de activitățile desfășurate, pentru a asigura sustenabilitatea dezvoltării noastre.
 • Promovăm dialogul continuu cu toate părțile interesate, pentru a înțelege și a răspunde nevoilor și așteptărilor relevante pentru creșterea performanței în materie de mediu, sănătate și siguranță.

OBIECTIVELE NOASTRE EHS

Echipa de management Angelini stabilește următoarele obiective macro pentru mediul, sănătatea și securitatea lucrătorilor, ce vor fi revizuite periodic, împreuna cu rezultatele obținute pentru a asigura relevanța acestora, în vederea îmbunătățirii continue a performanțelor sistemelor de management:

 • Promovarea comportamentelor sigure și raportarea comportamentelor periculoase pentru a îmbunătăți continuu rata accidentelor și a preveni accidentele;
 • Prevenirea accidentelor și îmbunătățirea ratei accidentelor prin implementarea măsurilor de protecție rezultate din aplicarea modelelor de identificare a cauzelor de bază care au generat accidentele;
 • Menținerea unui dialog deschis cu contractanții și furnizorii, angajându-i să pună în aplicare sau să mențină un comportament în concordanță cu prezenta politică;
 • Garantarea unui nivel adecvat de sănătate la locul de muncă, asigurându-se că gradul de expunere profesională a lucrătorilor este întotdeauna adecvat în raport cu nivelul de risc al substanțelor manipulate;
 • Reducerea impactului direct și indirect asupra mediului, adoptarea celor mai bune tehnologii disponibile și a comportamentului virtuos, acordând o atenție deosebită:
  • Izolarea deșeurilor produse, favorizând reciclarea sau recuperarea, inclusiv printr-o diferențiere atentă și eficientă la origine;
  • Limitarea consumului specific de energie și a resurselor de apă disponibile;
 • Încurajează, în toți angajații, creșterea sentimentului de apartenență și satisfacție în creditarea muncii lor si participarea activă la realizarea obiectivelor, inclusiv prin consolidarea proceselor de comunicare de participare și conștientizare.

Politica privind mediul, sănătatea și securitatea la locul de muncă