Termeni și condiții

Acest site web  este administrat de Angelini România, o companie din România având sediul social în Strada Doctor Carol Davila, numarul 9, sector 5, București, cod postal 050451. 

1. Accesul și consultarea site-urilor web ale Angelini România sunt supuse următorilor Termeni și Condiții de utilizare precum și reglementărilor în vigoare. Prin urmare, accesarea și consultarea acestui site web implică acceptarea necondiționată a Termenilor și Condițiilor de utilizare stabilite în prezentul document precum și ineficiența și invaliditatea oricărui alt acord diferit între vizitator și Angelini România.

2. Site-ul web conține, de asemenea, informații referitoare la sectoarele terapeutice în care își desfășoară activitatea Angelini România și celelalte companii ale Grupului Angelini cu activitatea lor de cercetare și produsele lor. Aceste informații nu sunt menite să ofere sfaturi legate de sănătate. Vizitatorul este sfătuit să consulte doar medicul curant atunci când are nevoie de un diagnostic și pentru a găsi cele mai potrivite tratamente.

3. Chiar dacă Angelini România se străduiește să posteze informații corecte și actualizate pe site-ul web, nu se poate oferi nicio garanție cu privire la conținutul site-ului web, care trebuie evaluat în mod adecvat de către vizitator. Prin urmare, Angelini România nu va avea nicio responsabilitate de orice fel în ceea ce privește utilizarea site-ului web și a conținutului acestuia. În special, Angelini România nu va fi responsabilă pentru deficiențele in ceea ce privește acuratețea, actualizarea, exhaustivitatea, adecvarea și actualitatea informațiilor conținute de site-ul web și nici pentru orice daune sau virus care ar putea afecta echipamentul IT sau alte proprietăți ale vizitatorului ca rezultat al accesării, utilizării sau navigării pe site-ul web sau al descărcării de materiale, date, texte, imagini, videoclipuri sau materiale audio de pe site. Angelini România își rezervă dreptul de a întrerupe sau suspenda funcționarea site-ului în orice moment, fără ca acest fapt să implice vreo răspundere, indiferent dacă acesta are loc ca urmare a unor acțiuni sau omisiuni ale Angelini România sau ale unor terți.

4. Informațiile conținute pe site-ul web pot conține erori tehnice sau tipografice. Angelini România își rezervă dreptul ca în orice moment și fără notificare prealabilă sa facă modificări, corecții și să aducă îmbunătățiri la informațiile menționate anterior și la produsele și programele descrise în acesta.

5. Site-ul web conține, de asemenea, link-uri către alte site-uri web ale unor terți, considerate a fi de interes pentru vizitator. Accesând link-ul către acele site-uri web, vizitatorul părăsește site-ul Angelini România din proprie inițiativă și fără nicio obligație.

6. Angelini România nu garantează conținutul oricăror alte site-uri web pe care vizitatorul le poate accesa de pe acest site. Atunci când accesațiun site web extern, vărugam sa înțelegeți ca acesta este independent de Angelini România și că Angelini România nu are control asupra conținutului acelui site web. Un link către un site web extern nu înseamnă că Angelini România susține sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea unui astfel de site web.

7. Descărcarea, afișarea și tipărirea informațiilor de pe acest site web este permisă numai pentru uz personal. În orice caz, orice utilizare a conținutului acestui site în scopuri non-personale sau comerciale nu este permisă fără aprobarea scrisă a Angelini România.

8. Este obligatorie păstrarea și reproducerea oricărei indicații cu privire la proprietatea intelectuală în materialul descărcat de pe site-ul web. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice material conținut pe site-ul web trebuie considerat protejat in ceea ce privește drepturile de autor și poate fi utilizat numai în conformitate cu acești Termeni și Condiții de utilizare sau cu cele specificate în textele de pe site, fără permisiunea scrisă a Angelini România. Angelini România nuoferă nicio garanție cu privire la orice încălcare a drepturilor terților de către vizitatori/ utilizatori ca urmare a utilizării necorespunzătoare a materialului conținut pe site-ul web. 

9. Este interzisă disocierea părților sau secțiunilor acestui site web și / sau încorporarea lor în alte site-uri ale unor terți din afara SocietățiiAngelini România. 

10. Vizitatorul site-ului nu are dreptul de a exploata in scop comercial materialul Angelini România și / sau al companiilor aparținând grupului Angelini și / sau al terților, conținutul site-ului web, nici cu referire la mărci, brevete, tehnologii sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale Angelini România și / sau ale companiilor aparținând grupului Angelini și / sau terților menționați pe site.

11. Cu excepția informațiilor menționate în Codul privind protecția datelor pe internet, toate comunicările sau materialele trimise către site-ul web de către vizitatori, prin poștă electronică sau orice alt mijloc, inclusiv date, întrebări, comentarii, sugestii și alte asemenea vor fi tratate ca informații non-confidențiale și neprotejate, cu excepția cazului în care se indică altfel. Tot materialul transmis sau trimis site-ului devine disponibil Angelini România care astfel deține dreptul extins de a-l utiliza, inclusiv, de exemplu, de a-l reproduce, transmite, publica și trimite. Angelini România este, de asemenea, liberă să utilizeze orice idee, concept, know-how sau tehnică conținută în comunicările primite de site-ul web în orice scop, inclusiv, de exemplu, pentru dezvoltarea, producția și comercializarea produselor pe baza acestor informații.

12. Chiar dacă Angelini România verifică și monitorizează periodic materialul conținut în paginile site-ului web dedicate schimburilor de opinii, nu este obligată să facă acest lucru și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul și informațiile conținute în acea secțiune a site-ului. Este interzis să trimiteți mesaje defăimătoare, obscene, calomnioase sau în vreun fel contrare oricărei dispoziții legale aplicabile. Angelini România va coopera cu autoritățile și va respecta cu promptitudine dispozițiile care vizează identificarea persoanelor care comit acțiuni ilegale în trimiterea de materiale pe site-ul web.

13. În cazul în care Angelini România detectează o încălcare a acestor Termeni și Condiții de utilizare a site-ului web, aceasta își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune corectivă, fără nicio notificare prealabilă, inclusiv excluderea vizitatorului / utilizatorului de la accesul la site-ul web și la serviciile sale și eliminarea oricărui material introdus pe site de către vizitatorul / utilizatorul respectiv, fără a accepta nicio responsabilitate în acest sens.

14. Vizitatorul se obligă să protejeze Angelini România împotriva oricăror reclamații, daune, răspundere, proceduri legale și orice altă consecință vătămătoare care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor de discuții, schimburi de opinii, trimiteri, transmiteri și altele asemenea furnizate pe site-ul web. Cele de mai sus iau în considerare, doar cu titlu de exemplu, orice acțiune legată de încălcarea drepturilor de autor, mărci, brevete, protecția proprietății intelectuale și industriale, concurență neloială și calomnie.

15. Angelini România își rezervă dreptul de a revizui acești Termeni și Condiții de utilizare prin actualizări periodice. Deoarece aceste revizuiri sunt obligatorii pentru vizitatorii site-ului web, aceștia din urmă sunt sfătuiți să consulte periodic această pagină pentru a se familiariza cu actualizările.