Etică

Ethics Oct 2022

Etică și conformitate

Abordarea noastră către etică

Angelini Pharma consideră că este necesar să garanteze, să promoveze și să consolideze o cultură care se distinge prin corectitudine, integritate și transparență atunci când își desfășoară activitățile, respectând toți factorii interesați.

Angelini Pharma funcționează în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare și ia măsuri pentru a se asigura că întreaga sa organizație acționează în acest sens. Toți angajații trebuie să acționeze cu integritate în toate aspectele muncii lor și să se aștepte la același lucru de la toți cei cu care interacționează în interiorul și în afara organizației.

Standardele etice ale Angelini Pharma ne cer să facem ceea ce este corect din punct de vedere moral și responsabil atunci când ne desfășurăm activitatea, pe lângă respectarea principiilor morale de onestitate, legalitate și conformitate, loialitate, credibilitate, respect reciproc, demnitate și transparență.

Codul de Etică și Conduită al Angelini Industries

Valorile care ghidează Angelini Industries și scopul pe care îl urmărește sunt bazele de la care Codul de Etică al Angelini Industries prinde formă și substanță, alături de conștientizarea faptului că doar acționând etic este posibil să construim un viitor mai bun și să obținem o creștere durabilă pentru toată lumea.

Codul de Etică și Conduită exprimă în mod clar setul de principii etice, angajamentele față de părțile interesate, responsabilitățile și regulile comune de conduită care inspiră activitățile zilnice ale tuturor celor care lucrează pentru Angelini Industries, ținând seama de importanța rolurilor lor, de complexitatea funcțiilor și responsabilităților care le-au fost încredințate pentru îndeplinirea obiectivelor Grupului.

Whistleblowing

Integritatea este unul dintre comportamentele noastre de bază, iar conformitatea este o necesitate, fără ea nu există afaceri. Angelini Pharma consideră că a acționa în mod etic este responsabilitatea tuturor, ceea ce înseamnă a raporta orice lucru neetic sau ilegal. Oricine (inclusiv angajații, partenerii de afaceri și părțile interesate) trebuie să raporteze orice comportament neadecvat, neetic sau ilegal. Informațiile pe care ni le furnizați ne vor fi transmise prin intermediul platformei de avertizare whistle-blower platform (folosind codul companiei: ANGELINI) în mod total confidențial și anonim. Aveți garanția noastră că vocea dvs. va fi auzită și că orice denunțător este pe deplin protejat împotriva represaliilor.