Etică

Ethics Oct 2022

Etică și conformitate

Abordarea noastră către etică

Angelini Pharma promovează și consolidează o cultură ce se distinge prin corectitudine, integritate și transparență atunci când își desfășoară activitățile și manifestă respect față de toate părțile interesate.

Angelini Pharma acționează în conformitate cu legislațiile și reglementările în vigoare și ia măsuri pentru a se asigura că întreaga organizație este orientată în acest sens. Toți angajații trebuie să acționeze cu integritate în toate aspectele muncii lor și să se aștepte la aceeași atitudine de latoți cei cu care interacționează în interiorul și în afara organizației.

Două documente importante adoptate de Angelini Pharma se referă la aceste principii de bază: Modelul de Organizare, Management și Control și Codul de Etică și Conduită.

Codul de etică al grupului Angelini

Valorile care ghidează grupul Angelini și scopul pe care acesta îl urmăresc sunt bazele de la care ia contur și substanță Codul de etică al grupului Angelini, alături de conștientizarea că doar acționând etic este posibil să construim un viitor mai bun și să ajungem la o creștere sustenabilă pentru toată lumea.

Codul de etică exprimă clar setul de principii etice, angajamentul față de părțile interesate, responsabilități și reguli comune de conduită ce inspiră activitățile zilnice ale tuturor celor care lucrează pentru Grupul Angelini, ținând cont de importanța rolurilor lor, de complexitatea lor și de funcțiile și responsabilitățile ce le sunt încredințate pentru realizarea obiectivelor Grupului

Guvernare corporativă

Angelini Pharma a adoptat și implementat efectiv un Model de guvernare corporativă în conformitate cu Decretul Legislativ 231/2001.

Modelul stabilește principiile etice și directivele ce trebuie urmate în toate etapele decizionale și operaționale ale proceselor de afaceri pentru a asigura conformitatea deplină a managementului Companiei.

Modelul este luat ca referință de la Afiliați prin Ghidul Global de Conformitate.

Valorile care ghidează Angelini Industries și scopul pe care îl urmărește sunt bazele de la care Codul de Etică al Angelini Industries prinde formă și substanță, alături de conștientizarea faptului că doar acționând etic este posibil să construim un viitor mai bun și să obținem o creștere durabilă pentru toată lumea.

Codul de Etică și Conduită exprimă în mod clar setul de principii etice, angajamentele față de părțile interesate, responsabilitățile și regulile comune de conduită care inspiră activitățile zilnice ale tuturor celor care lucrează pentru Angelini Industries, ținând seama de importanța rolurilor lor, de complexitatea funcțiilor și responsabilităților care le-au fost încredințate pentru îndeplinirea obiectivelor Grupului.

Whistleblowing

Integritatea este unul dintre comportamentele noastre de bază, iar conformitatea este o necesitate, fără ea nu există afaceri. Angelini Pharma consideră că a acționa în mod etic este responsabilitatea tuturor, ceea ce înseamnă a raporta orice lucru neetic sau ilegal. Oricine (inclusiv angajații, partenerii de afaceri și părțile interesate) trebuie să raporteze orice comportament neadecvat, neetic sau ilegal. Informațiile pe care ni le furnizați ne vor fi transmise prin intermediul platformei de avertizare whistle-blower platform (folosind codul companiei: ANGELINI) în mod total confidențial și anonim. Aveți garanția noastră că vocea dvs. va fi auzită și că orice denunțător este pe deplin protejat împotriva represaliilor.

Politici globale de conformitate

Politicile noastre globale conțin principiile cheie pentru a acționa cu integritate, corectitudine și transparență, în conformitate cu legile, reglementările, codurile din industrie și standardele etice în vigoare.

Orice terță parte care desfășoară afaceri în numele Angelini Pharma trebuie să respecte, de asemenea, aceste cerințe de politică.