Headway

Haedway 2022

Headway este o inițiativă privind sănătatea creierului (inclusiv sănătatea mintală și epilepsie) concepută și lansată în 2017 de Think Tank The European House-Ambrosetti în parteneriat cu Angelini Pharma, cu scopul de a crea o platformă multidisciplinară de reflecție strategică, analiză, dialog și comparație între diverse experiențe europene în managementul persoanelor cu tulburări psihice și neurologice. Inițiativa păstrează traiectoria și funcționează în continuitate și coerență cu programele, activitățile și strategiile guvernelor și organizațiilor internaționale (cum ar fi OMS) și societăților științifice/asociații de pacienți/grupuri de advocacy (printre altele, Gamian Europe, EUFAMI, ILAE, IBE și Epilepsy Alliance Europe), precum și ale instituțiilor europene, cu obiectivul de a contribui la reducerea poverii tulburărilor de sănătate mintală și a epilepsiei în Europa.


Inițiativa urmărește împărtășirea cunoștințelor și a know-how-ului pentru a preveni, diagnostica, gestiona și găsi soluții pentru persoanele cu tulburări mintale și epilepsie nu numai în sectorul sănătății, ci și la locul de muncă, școli și societate în general.

Angelini Pharma, în cadrul angajamentului său față de sănătatea creierului și urmând tendința de creștere în domeniul neuroștiințelor, aspiră, prin acest proiect, la:

  • Creșterea cunoștințelor și a conștientizării problemelor/specificităților critice legate de sănătatea mintală și epilepsie în rândul factorilor de decizie, al mass-media și al publicului larg, conturând scenariul actual din Europa și elaborând reflecții asupra impactului tulburărilor mintale și al Epilepsiei, cu un accent deosebit pe sănătate și calitatea vieții;
  • Crearea de repere pentru a compara politicile și planurile de acțiune dezvoltate și implementate în întreaga Europă;
  • Formularea de recomandări de politici pentru a promova sănătatea persoanelor cu tulburări mintale Epilepsie;
  • Stimularea dezbaterii în rândul părților interesate relevante (inclusiv factorii de decizie politică, instituții, asociații de pacienți și îngrijitori, clinicieni, economiști din domeniul sănătății etc.);
  • Comunicarea și diseminarea rezultatelor inițiativelor și propunerilor sale de acțiune și creșterea gradului de conștientizare cu privire la sănătatea creierului la nivel european.