Noul raport Headway: criza climatică are un impact major asupra sănătății mintale

AP22 Site 1030X302 Headway POST (1)
  • Published: 29 sept. 2022

Incertitudinea economică, războiul și criza climatică sunt la baza unui nou val de tulburări de sănătate mintală ce afectează populația, cu un impact semnificativ și foarte extins în 27 de țări ale UE. Printre alte dimensiuni ce afectează sănătatea mintală a populației, cea de mediu (atât mediul fizic/criza climatică, cât și mediul geopolitic) are importanță primordială. Cadrul provine din raportul Headway Mental Health 2022, ale cărui rezultate au fost prezentate în data de 28 septembrie la Bruxelles, în Parlamentul European.

Headway

„Headway” este o inițiativă privind sănătatea mintală ce a fost concepută și lansată în 2017 de Think Tank „The European House – Ambrosetti”, în parteneriat cu Angelini Pharma, cu scopul de a crea o platformă multidisciplinară de reflecție strategică, analiză, dialog și comparația între diferitele experiențe europene în managementul indivizilor afectați de tulburările de sănătate mintală.

Scopul „Headway”, în 2022, a fost de a continua munca începută în 2017, ce vizează împărtășirea cunoștințelor și a know-how-ului pentru a preveni, diagnostica, gestiona și găsi soluții care să reducă povara tulburărilor mintale nu numai în sectorul sănătății, dar și la locurile de muncă, școli și societate în general sau în contextul mediului înconjurător. În special, obiectivul „Headway” în 2022 a fost actualizarea indicelui de sănătate mintală, un model de analiză capabil să evalueze performanța țărilor europene în domeniul sănătății mintale, cu accent deosebit pe domeniile sănătate, societate, educație și ocuparea forței de muncă, integrând un nou domeniu, contextul de mediu. Acesta din urmă ia în considerare atât contextul de mediu (de exemplu, poluare, climă etc.), cât și contextul fizic (dezastre naturale, securitate, criminalitate etc.).

Indicele Sănătății Mintale 2022: puncte importante

Raportul din 2022 oferă o imagine multidimensională actuală a sănătății mintale în 27 de țări din UE și Regatul Unit, folosind 55 de indicatori cheie de performanță (KPI) și integrează un nou domeniu cheie de luat în considerare, și anume determinanții de mediu ai sănătății mintale. Celelalte trei domenii de interes ale publicației sunt starea de sănătate mintală a populației, receptivitatea sistemelor la nevoile de sănătate mintală și nevoile de sănătate mintală la locul de muncă, școli și societate.

Potrivit raportului, determinanții de mediu sunt o categorie recent încadrată în sănătatea mintală, ce încorporează toate condițiile externe care afectează viața, dezvoltarea și supraviețuirea unei persoane. Indicatorii din acest domeniu includ o gamă largă de factori, cum ar fi orele de lumină, schimbările climatice și poluarea aerului, spațiul verde urban, conflictele, migrația și recesiunea economică, precum și condițiile precare de locuințe și supraaglomerarea. Interacțiunile dintre acești factori determină sănătatea mintală atât a indivizilor, cât și a populației. Documentul evidențiază impactul dezastruos al unor probleme precum schimbările climatice, inundațiile în masă, valurile de căldură și conflictele socio-politice, cum ar fi războiul din Ucraina, asupra sănătății mintale.

Raportul subliniază ca consecințe ale schimbărilor climatice, printre altele, creșterea mortalității, comportamente impulsive și agresive și rate mai mari de sinucidere.

OMS-Europa estimează că peste 110 milioane de oameni trăiesc cu un fel de tulburare de sănătate mintală în Europa. În plus, afecțiunile de sănătate mintală sunt printre primele 10 cele mai frecvente boli netransmisibile. În același timp, trebuie considerat că este complicată abordarea provocărilor pe care le prezintă tulburările de sănătate mintală având în vedere variabilitatea ridicată între țările europene.

Pandemia și măsurile restrictive asociate au avut un impact puternic asupra depresiei și tulburărilor de anxietate pentru care s-a înregistrat o creștere în toate țările. Publicația evidențiază efectul încă prezent, devastator al pandemiei de COVID-19 asupra sănătății mintale, menționând timpul lung de așteptare, lipsa de personal și lipsa de finanțare deja prezentă în sfera sănătății mintale. În plus, riscul mai mare de infecție, orele de lucru mai lungi și încărcătura mare de pacienți au facut ca profesioniștii din domeniul sănătății să se confrunte cu niveluri mai mari de anxietate și depresie decât angajații din alte domenii de activitate.

Un ultim aspect al publicației subliniază modul în care statele membre trebuie să se adreseze pentru a sprijini sănătatea mintală a oamenilor la locul de muncă, școli și societate. Unele țări europene nu dispun de date relevante cu privire la factorii necesari pentru a evalua aceste nevoi, cum ar fi rata de angajare sau sprijinul social pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală. Cu toate acestea, evaluarea condițiilor existente este esențială pentru factorii de decizie politică și furnizorii de servicii medicale pentru a asigura un sprijin cuprinzător pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.

Pentru a afla mai multe despre Headway: Un nou drum de parcurs în sănătatea mintală 2.0 sau pentru a descărca raportul complet, vă rugăm să vizitați: https:/eventi.ambrosetti.eu/headway/