Politica de calitate

Quality Policy Oct 2022

Politica de asigurare a calității

Angelini Pharma se angajează să garanteze produse sigure și eficiente, precum și servicii excelente, cu obiectivul de a asigura satisfacția maximă a clienților și a părților interesate în deplină conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Toate activitățile pentru produsele comercializate legate de cercetare și dezvoltare, dezvoltarea afacerilor, producția în fabricile noastre și furnizorii calificați, producătorul de dispozitive medicale, marketing, distribuție, logistică, asistență post-comercializare și vigilență, sunt inspirate din Politica de asigurare a calității constând din următoarele principii:

1. FOCUS CLIENT

Angelini Pharma se angajează să înțeleagă și să satisfacă așteptările clienților, în conformitate cu cerințele pieței, legislațiile teritoriale din țările în care își desfășoară activitatea Angelini Pharma și toate părțile implicate în procesele sale de afaceri.

2. ABORDARE IN FUNCȚIE DE PROCES ȘI BAZATĂ PE GESTIONAREA RISCURILOR

Angelini Pharma își identifică principalele procese și se angajează să le îmbunătățească în mod constant prin următorii parametri:

  • Definirea obiectivelor și monitorizarea și controlul rezultatelor;
  • Definirea responsabilităților și resurselor;
  • Identificarea, evaluarea și diminuarea riscurilor;
  • Definirea oportunității.

3. LEADERSHIP

Angelini Pharma se angajează să aibă un sistem de calitate eficient, asigurându-se că toate resursele necesare sunt disponibile și obiectivele planificate sunt aliniate cu contextul și direcția strategică a companiei.

Angelini Pharma se angajează să împărtășească politica sa de calitate cu toți angajații și părțile interesate și să o revizuiască în mod regulat, în conformitate cu scopurile și contextul în care Angelini Pharma își dezvoltă, produce și distribuie produsele.

4. IMPLICAREA ANGAJATILOR ȘI A PĂRȚILOR INTERESATE

Angelini Pharma consideră implicarea angajaților și a părților interesate ca fiind un factor strategic principal. Pentru a atinge acest obiectiv, Angelini Pharma implementează programe de instruire pentru toți angajații săi pentru ca aceștia să își dezvolte și să își consolideze abilitățile.

 În același timp, Angelini Pharma le subliniază neîncetat tuturor angajaților importanța și valoarea calității în munca, cerând-le să rămână concentrați pe identificarea oricărei zone de îmbunătățire legata de performanța muncii, fiind totuși inspirați de proactivitate, responsabilitate și implicare.

Angelini Pharma colaborează cu furnizori, clienți și alte părți interesate pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor și serviciilor sale.

5. ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

Angelini Pharma are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a performanței Sistemului său de Calitate, urmând următoarele obiective:

  • Siguranță maximă pentru pacienți și utilizatori;
  • Respectarea deplină a standardelor de calitate în toate sectoarele și piețele în care își desfășoară activitatea compania, începând cu faza de cercetare și dezvoltare;
  • Reducerea progresivă a defectelor produselor fabricate în fabricile proprii și de către furnizori;
  • Creșterea satisfacției clienților printr-o reducere continuă a reclamațiilor și un serviciu din ce în ce mai eficient;
  • Implementarea planurilor de îmbunătățire a calității și a programelor de reducere a riscurilor legate de procesele critice de afaceri;
  • Reducerea sistematică a costurilor de non-calitate.

Aceste obiective și rezultatele acestora sunt revizuite periodic pentru a se asigura relevanța și compatibilitatea lor cu contextul și interesele strategice ale companiei.

Quality Policy